Visie en diensten

Verhalen raken het hart. Dat is het uitgangspunt van Studio Momik. Door het vertellen van verhalen vormen mensen hun overtuigingen en worden waarden overgedragen. Het begin van de wereld kwam al tot ons via het scheppingsverhaal en dat gaat door tot op de dag van vandaag.

Storytelling, zoals verhalenvertellen tegenwoordig vaak wordt genoemd, gaat niet alleen over een artikel of een vertelling. De omgeving en de verpakking bepalen mede het verhaal. Een goed tijdschrift is opgebouwd volgens een bepaalde spanningsboog. Een spannend boek heeft een zinderend plot. Ook non-fictieboeken kunnen niet zonder een goede opbouw. In boeiende evenementen dragen alle programma-onderdelen bij aan het overbrengen van de boodschap. Alles voor een doel: van begin tot eind geboeid publiek.

Diensten

Wat ik bijvoorbeeld voor u zou kunnen doen:

 • Verzorgen van journalistieke en literaire producties, zie hieronder voor onderwerpen en specialisaties.
 • Verzorgen van spreekbeurten en lezingen.
 • Verzorgen van inhoudelijke research voor journalistieke producties, zie hieronder voor onderwerpen en specialisaties.
 • Begeleiden redacties bij veranderingsprocessen, professionalisering en restylingen.
 • Verzorgen van blad- en boekproducties (als hoofdredacteur en/of als projectleider).
 • Voorbereiding en begeleiding van de ontwikkeling van uw (digitale) portfolio.
 • Projectleiding van mediaproducties.
 • Trainen en het verzorgen van workshop op het gebied van: creatief schrijven, crossmediale conceptontwikkeling, inzet sociale media, ontwikkeling redactieformule, storytelling.
 • Communicatie-advies.
 • Advies bij auteurs- en boekpromotie.

Inhoudelijke specialisaties

Onderwerpen waar ik graag over schrijf zijn:

 • Literatuur.
 • Beeldende kunst.
 • Klassieke muziek en kerkmuziek.
 • Kerkelijk leven, protestantisme en katholicisme.
 • Jodendom en Israël/Midden-Oosten.
 • Geschiedenis, in het bijzonder koloniale geschiedenis.

Vakinhoudelijke specialisaties

 • Het uitgeefvak in brede zin
 • Storytelling
 • Creatief en literair schrijven.
 • Cross-mediale conceptonwikkeling
 • Boeken en tijdschriften
 • Literaire journalistiek
 • Schrijven in diverse genres: kort verhaal, reportage, interview, column, commentaar, analyse, wervende tekst, fictie.

Waarden

In de uitvoering van opdrachten mag u mij aanspreken op:

 • klantgerichtheid, uw vraag en uw publiek zijn uitgangspunt voor wat ik doe
 • openheid en transparantie
 • betrouwbaarheid
 • een mensgerichte werkwijze
 • duurzaamheid

Voorwaarden

Als u meer wilt weten over mijn kennis en ervaring, dan kunt u een uitgebreid curriculum vitae bij mij opvragen. Wilt u meer weten over tarieven en concrete dienstverlening, dan stel ik graag vrijblijvend een offerte voor u op. Indien nodig kunnen we een afspraak maken voor een verkennend gesprek. Mijn gegevens zijn te vinden onder ‘Contact’.

Bij het maken van afspraken met opdrachtgevers zijn de standaard leveringsvoorwaarden voor de freelance-journalistiek van de NVJ van toepassing – tenzij expliciet anders is afgesproken en vastgelegd – gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam op 3 februari 2005 onder nr. DS 40530054.

Wie was Momik? 

Momik is het creatieve en geniale jongetje dat centraal staat in het boek ‘Zie: liefde’ van de israelische auteur David Grossman. Momik woont in een wijk in Jeruzalem tussen holocaust-overlevenden. Wat er gebeurd is in de kampen, weet Momik niet. Het wordt hem niet verteld. Maar de gevolgen ziet hij wel. In deze onveilige wereld probeert Momik te overleven. Hij verzint het verhaal zelf wel. Verbeelding en humor helpen hem overleven.

In het Armenie van de veertiende eeuw leefde er een monnik die Momik Vardpet heette. Hij was ook architect en kunstenaar. Het klooster dat hij bouwde, en dat tevens zijn dood werd, is nog steeds te bezoeken. Door middel van zijn kunst wilde hij communiceren waar hij in geloofde.

Ik heb mijn bedrijf Studio Momik genoemd omdat ik beide wil doen. Verhalen vertellen, omdat verhalen mensen inspireren, hun hart raken. Verhalen helpen om het leven te begrijpen en leefbaar te houden. Ik geloof dat kunst, verbeelding en humor van God gegeven middelen zijn om mensen mee te nemen in Zijn grote verhaal.